A propos de Rob Bosveld

Rob Bosveld is geen gewone marketeer. Hij zoekt altijd naar de dieperliggende reden. "Winst is geen doel, maar een middel", zegt hij vaak. Als duidelijk is welk probleem wij oplossen, als merk, dan willen mensen graag met ons in zee!
Bij OurMeeting is dat gelukkig heel duidelijk. Wij helpen door technologie om betere besluiten te nemen in minder tijd. Vergaderen is kostbaar en vaak verloren tijd. Maar dat kan ook anders. Vergaderingen kunnen ook geweldig inspirerend zijn. Met OurMeeting willen we daar aan bijdragen. Mijn rol is om die boodschap zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Entrées par Rob Bosveld

Réunion: de l’ennui à la saveur

Une réunion peut être agréable. Mais il y a encore des réunions ennuyantes, qui sont si soporifiques que vous devez « meubler ». Dans cet article, vous trouverez trois TED-talks qui vous permettront de mettre fin aux réunions ennuyantes.